Flere nyheter

 

Tilfeldige historieartikler

Allanengen skole 1940

Allanengen skole er 100 år  anno 2009.- Her et bilde fra 1940 det taket er brent etter bombingen. Tyske soldater var tidlig ut med å innkvartere seg her. Vi ser...

Devoldholmen 1992

Devoldholmen ble nedbygd av kaier og lagerskur på slutten av 1950 tallet. En stor del på nordsiden ble derimot stående igjen med gamle brakker. Rundt 1990 ble det bestemt å...