I løpet av siste del av krigen, bel det fra tysk side foretatt en full underminering av Storkaia med 250 kgs bomber. På hver pillar fra Piren og vestover mot Lyhsalmenningen ble det montert inn bøyler for bombene. Ved en alliert invasjon ville sikkert hele kaianlegget bli sprengt i filler med elektrisk styring fra en bunker oppe i sentrum.
bo_under_kaia
Her under den gamle Storkaia som sto ferdig i 1915. I 2004-2006 ble alt dette revet i forbindelse med nytt kaianlegg. Til venstre kan skimtes et bøyleanlegg for bomber fra krigstiden.
bo_boa
BNs redaktør Bjørn Ove Angvik viser et av festene før alt forsvant under steinmasser og betong.

 

bo_bomber
Bombene tatt ned rett eter krigen. Med slike skulle altså Storkaia gå til himmels. En bombe ble funnet på 27 m dyp i 1989 utenfor Meieriet og bragt på land.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her