Kleppen utafor Knudtzondalen er et yndet turområde i dag. Under krigen  hadder tyskerne et lyskasteranlegg her ute og et par 2 cm luftvernkanoner og bunkere/ brakker . Anlegget stod  under kommando fra  Karihola Batteri. Det var faktisk lagd vei helt ut til Kleppen  som tyskerne hadde annet navn på enn i dag. 
kuppe 1
Dette var datidens radar. Brukt på å søke opp fly eller skip sammen med tilsvarende ved dagens Notveien i Karihola.Det fantes også 2 stk 60 cm lys i Karihola. 6 mann opererte en slik. Voldsomt lys 22000 m rekkevidde . Strøm  Som strømkilde brukes et mobilt aggregat på ca. 28 kW, 85 - 105 volt likespenning. Vekten var med tilhenger litt over 4 tonn. Soldaten her skal ha vært  kun 17 år. ( Foto;Glærumgården i Knudtzondalen)
kuppe
Her tysk kart med egne navn på Kleppen. Okkupantene hadde egentlig alt på stell rent miliært sett. (Foto: Ukjent/ BN)
kuppe 3
Noen mannskaper som nærforsvar var også utplassert her . Vi kjenner igjen Freikollen i det fjerne.  Piggtråd var selvsagt tilstede ( som ennå er å finne) Telefonlinjer var gravd ned helt til Wehrmachtsvermittlung sin sambandsbrakke og bunker i Brinchmansveien samt til Karihola.  Sambandsnettet tyskerne la ned i Kristiansund var  formidabelt. Til Kvalvik fort i Frei eksempelsvis var det opprettet  dobbel linje fra byen.  (Foto: Ukjent/BN)