Et  lite glimt fra Havgapet i Karihola mulig  tidlig på 1980 tallet da blokkene der skulle bygges. I veien for utbyggerne stod diverse barakker og bunkere slik hele  området er fylt med fra krigens dager.
1982 wirk
Her sprenges en ammunisjonsbunker der tomta til Havgapet 10-12 er idag. Det var entrepenør Emil Leren som stod for sprengningen her. ( Fotoarkiv BN)
1982
Slik så denne bunkeren ut  på plantegninger. Det fantes 9 slike bunkere i Karihola, brukt til dekningsrom for sykehuset, ammunisjon og radiobunker . Taket var 1 meter  tykk armert betong,