Steinsirkel for fred er anlagt på Kulturstien på Vevang midt i det ex tyske fortet fra 2. verdenskrig. Spaserveiene her er blitt kjent etter hvert, og det er til tider mange som tar turen gjennom området. Det skjer alltid noe her i Vevang. Gammelskolen er kjøpt opp av kulturinteresserte, der kommunen har solgt bygget for symbolske en krone. Her er det også gjennomført dugnadsoppussing i stor stil. 
stee rett
Aktuelt i dagens Europa: Her er steinsirkelen for fred som ligger tett ved " Telegrafen" , lokalt navn på ildledersentralen for Vevang batteri. Kanonbatteriet ble nedlagt i 1947 og de konfiskerte eiendommer ble tilbakeført til grunneierne fra Kystartilleriet i Trøndelag. ( BN foto)
stee 2