Etter hvert skal barneskolen for nordre Kirklandet flyttes til en ny skole i Røsslyngveien, der det nye navnet blir Folkeparken barneskole. Vi har fått spørsmål om hva som skjer med Dalabrekka skole fra 1959 når den tid kommer. Kan det bli omsorgssenter eller aldersheim her er spørsmålet/ ønsket fra en leser. Man kan ikke rive et slikt relativt " nytt" bygg slik de  gjorde med Gomaskolen menes det også. 
1959
Her på Dalabrekka skole har store kull med barn gått på barneskole og framhaldskole fra 1959. Når skolen legges ned om en tid får kommunen et ledig bygg i god stand til disposisjon. Kanskje omsorgssenter/ aldersheim for de som har hatt tilknytning her på Kirklandet var en bra ide ? ( Foto : Widerøes Flyselskap 1962)