rrr njo

Det er funnet en omkommet person ved Lensvik ute i Trondheimsfjorden  i Orkland  kommune. Mannskaper fra  kystvaktskipet " Njord" er kommet fram til stedet i sin mob båt for å bistå politiet for å få  personen opp av havet. Politiet har  begjært rettsmedisinsk obduksjon. ( Arkivfoto)