41havila

Kampusbygget er det nyeste i dette bildet her i Kristiansund. Dit kommer Neas og Nordea bank og Rema etter det som  sies. I bakgrunnen " Havila Pollux" i kystruten. Almetreet plantet 1770 i Fosnagata ville også være med. ( BN)