2005 is

I dag er det stor overbygget ishall ute i Knuctzondalen. Før i tiden ble brannvesenet KBV  budsendt hvis det var kuldeperioder for å sprøyte vann på plasser slik at barna kunne prøve skøytene. Og det kunne være ganske mange plasser. Her fra Dale i Gløsvågveien under en  kuldeperiode i 2005 der  brannvesenets egenbygde tankbil var i aksjon. Om  KBV gjør dette i dag er ukjent. ( BN arkiv)