444 tje

Da er visst første tjeld observert uti holmene. Vaanligvis er den her rundt disse datoer hvert år; 7-8-9 mars. I fjor " noen timer senere". Den kan vel som vanlig komme til å vasse i snø nede i fjæra i år også, men den klarer seg. Overvintringen er på kystene i England, Nederland, Tyskland og Danmark. ( Foto: Leif M. Andersen)