norol 6

Det er stadig ingen som har begynt å drive bensinstasjonen ved Viadukta . Automat for drivstoff er oppegående. Her har det vært stasjon siden midt på 1960 tallet da BP startet. Senere ble det Norol og Statoil her. Volkswagen og møbelsalg + tectylverksted og bilelektroforrening  glassruteservice var det også en tid. ( BN)