seem

Et sjømerke ligger i området rett utafor Røeggen i Averøy. Sannsylig drevet sørfra og henger i kjetting det var forankret med.( Foto BN)