1939 mel 1

Bildet er tatt fra øverst i Melkvikbakken mot Nordsundbrua i Kristiansund. Helt til venstre ses litt av et bolighus og småbåter som ligger i Melkvikbukta. Bak Melkvikbukta ses Sterkoder Mek. Verksted og en båt på svai . Over Sterkoder ses lagringstanken til NOR tankannlegg i Nordsundet. Man ser Nordsundbroa og bryggene på Gomasiden. Fabrikken på Gewobenerholmen til høyre. Ikke mye igjen, om i det hele tatt noe i dag 2024. Fotoet er det Georg Sverdrup som har tatt mulig mellom 1930-1939.