hjorten bilde 1024

Kronhjorten ved Vanndamman i Kristiansund ble laget av Arne N. Vigeland, avduket 7. juni 1962. Solid nok i bronsje men er herjet med og revet ned et par ganger siden den gangen. Enten var det avrevet horn  samt hele skulpturen ble revet ned.  ( Postkort)  Reperasjon hjorten