tester nød

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 ble det testet  Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Melding sendt til alle mobiltelefoner i Norge, men ikke alle fikk melding.

BN hadde to mobiler med forskjellige nummer klar,  men kun den ene mottok melding. Det er Politiet, Direktoratet for  samfunnsikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret som står bak denne prøven. På Nødvarsel.no kan man gi tilbakemelding.