boond5955

I Bådalstun i Averøy er det Bondens festbord i kveld.Salen er pyntet og det er påmeldt 175 gjester. Her en del av  festkommiteen;  Stig, Sylvia,Ellinor og Kurt.( Foto: Magnar Heggeset)

boon bord

Det er en flott sal i Bådalstun i kveld. Senere på kvelder er det dans der Bjørns  orkester spiller. (Foto; Magnar Heggeset)