Det kom fram endel gamle synder da man bygde tiførselsveien og annet i forbindelse med Atlanterhavstunnelen fra 2004. Dalabukta var fyllplass fra 1940 til rundt år 2005 da man begynte å kildesortere avfallet. Før gikk biler, stål, hester, slakteriavfall og alt fra husholdningen ug bedrifter uavkortet  rett i fyllinger her ute. Likeså med diverse kjemikalier. Før man begynte å sprenge tunnel i 2004, måtte store mengder husholdningsavfall flyttes fra over tunnelinnslaget.
hagelin

Fra det ikke biologiske nedgravde søppelet var svære mengder vaier. .( BN arkiv)