lozz rigg

Vinterlig glimt fra Bremsneskaia og fjorden der Lerøyutstyr og " Transocean Encourage" riggen og flere hjelpeskip lå ute på fjorden. Riggen er sikkert inn til oppdateringer her og der.  Det er Equinor som leier  riggen til leting ute i havet. ( Foto: Boa /BN)

lozzer 1 1

Fra Freifjorden ankerplass: "Kaari" kom fra Murmansk og lå her i to dager. Den dro videre til Rotterdam idag fredag. ( Foto: Geir Tøvik)

lozzer 2

Freifjorden 2: " Thalis"  kom inn på lørdag fra Brasil og gikk videre til Hydro Sunndal med oksid i ettermiddag. ( Foto: Geir Tøvik)