kul tot

Romsdalsbankens hederspris for 2023 ble tildelt Torild Storvik Malmedal,( t.h)  overrekkelsen fant sted på åpningen av Vevang Aktiv sist lørdag. Prisen er pål kr. 30.000,-Hedersprisen er ment å være en annerkjennelse av det frivillige arbeidet som blir gjort til stor glede for befolkningen i lokalmiljøet, og da spesielt arbeid med barn -og unge. Årets prisvinner er en mangeårig ildsjel der siste agendasak er gjenåpning av den gamle bygdeskolen på Vevang, som nå er blitt en stor glede for lokalbefolkningen, og som benyttes som et kunst, kurs og aktivitetssenter, og en møteplass for bygdas befolkning og kommunen for øvrig. I helga er det treff der ; info under. ( BN foto) 
kulturs