rss bn

En av  fartøyene til redningsselskapet har vært på land på  Jemar Norpower på Sørholmen i Kristiansund for bunnservice i løpet av tirsdag. Denne krana bedriften investerte i er ganske mye brukt til forskjellige båter. Den ble satt i drift i 2019 og løfter hele 140 tonn . En rekke arbeidsbåter og andre taes opp her jevnlig.  ( Foto: Jemar Nprpower /Sørholmen)