kull 1

Det er stor dugnadsånd blandt de som driver med Kulturstien i Vevang. Store arbeider er gjort på noen korte sommer/ høstsesonger både med tilgangen til bunkere og andre nybygg . Nå er det lys på gang langs stien. Lampene blir om lag 1 meter høye langs løypa og som her ved amfiet i midt i området. ( BN foto)

kull 2

Enkelte severdigheter får også lys som her harene midt i omådet. ( BN)