viknatrans

Om denne Frøy brønnbåten har vært her i Kristiansund tidligere er ukjent. I dag lå den på Devoldholmen og heter " Viknatrans" bygd i 2011. Den er 62 meter lang og 12 meter bred. Frøy-rederiet i Frøya har en svær flåte med tilsammen 68 fartøyer til bruk innen oppdrettsnæringen.( BN)