kriffe

I dag har det vært storkontroll på Bergsøya ved rundkjøringa RV 70 og E 39. Politi med 3 biler og Statens vegvesen med en tropp kontrollerte alt og alle hjulgående redskap langs veiene. Kø på stedet. Personbil unndro seg kontroll på Bergsøy. Politiet forfulgte kjøretøyet men avbrøt forfølgelsen da hastigheten ble for høy. Bilfører ble senere pågrepet ved Tingvoll etter å ha kjørt over spikermatte. Politiet mistenker ruspåvirkning og at kjøretøyet er stjålet.  ( Foto : Magnar Heggeset)