Under klippfisktiden her på Nordmøre var det tørking av fisk på nærmest " alle" berg innover i fjordene og langs kysten.  Ofte tble det mye arbeid med å ta av torv og vegetasjon fra bergene slik at de kunne brukes . Her et typisk eksempel fra Gjemnes. 
1924

Tekst i arkivet til fylkeskommunen: Hoem, Tingvollfjorden. ( Gjemnes)  Biletet viser klippfisktørking på Krokaberga 1924.  Gardsbruket Kroken til høgre på biletet. Jekta tilhøyrde med stor sannsynlighet jekteskippar Daniel Enge fra Kristiansund.( Foto: Kristian Berge)