resq melk

 Maersk Training, et datterselskap av A.P. Moller - Maersk, starter nå prosessen med å endre merkenavn på ResQ etter oppkjøpet av selskapet. ResQ er en ledende totalleverandør av sikkerhetsopplæring og kriseberedskap i Norge. Denne sammenslåingen styrker Maersk Trainings posisjon innen sikkerhets- og beredskapstrening ikke bare i Norden, men også globalt. Resqåpnet sikkerhetsopplæringssenter  i Kristiansund i juni 2009. ( Foto: Resq)