kommu

Byggern og Smith stål Krisitansund, Würth Norge AS Kristiansund og Norges Råfiskelag avdeling Kristiansund er blitt sertifiserte Miljøfyrtårn bedrifter. Mandag 16. oktober var det overrekkelse av diplom på rådhuset. 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. For å motta sertifiseringen må bedriftene bidra til flere av FNs bærekraftsmål gjennom effektive og lønnsomme miljøforbedringer. ( Tekst/foto: Kristiansund kommune)