1970 goma

Glimt fra Gomalandet oppgitt til 1970.  I dag er det mye som er forandret her. Ikke minst er Gomaskolen fra 1922 borte,  Astrup-brygga her  var bygd i 1886 , og ble revet og brent i Karihola i 1987. Noe bru til Nordholmen er ikke bygd her.  Nordsundbrua ble først demotert i 1999 etter at ny bru over sundet var ferdig i 1981. På tomta etter skolen skal byens nye brannstasjon komme. Kanskje. ( Foto: Widerøes flyselskap)