steinruddet

Her ved nordøstsiden av Steinberget io Freiveien het det i sin tid Steinbruddet. Her tok man ut steinmasser til bruk her og der. Under krigen hentet  også tyskerne stein her, og det var en brakke med telefonlinje hit. De to nærmeste betongklossene på bildet ble støpt av kommunen  i 1980 for at ikke hammeren skulle rase ut. Den borterste er en bunker for kobling av telefonlinjer bygd under krigstiden. ( BN)