flyplassk

Rundkjøringen ved Flyplassen i Kristiansund ble åpnet i november 2018. Den var tidligere kjent som et ulykkespunkt der nødetatene gjorde utrykking til trafikkuhell veldig ofte . Snart er det 5 år siden den åpnet, og i denne rundkjøringen har det oss bekjent  ikke vært uhell av noe slag. Det er vel anvendte beløp til trafikksikring. ( BN)