sterkoder east

Hallen i Melkvika Sterkoder øst er begynt revet med store gravemaskiner. Om alt her skal rives er ukjent. Den store hallen her ble antagelig satt opp sent 1960 eller tidlig 1970 årene da verftet hadde store ordrer på skip av forskjellige kategorier. Nå heter det Melkvikan næringspark her. De siste årene har hallen vært i bruk av service innen oljevirksomheten i Kristiasund N.  ( BN)