graaboot

Denne kom innover Bremsnesfjorden i ettermiddag fredag. Det er bygd i 2012 og er 146 m lang . 13524 DW t.  Den  har tatt 3 døgn på reisen fra Nederland til Nordmøre og Høgsetterminalen i Gjemnes . Det er livlig med skipstrafikk i farvannet rundt Kristiansund. ( Boa/BN)