I dag er det 83 år siden Kristiansund ble satt fyr på av tyske brannbomber i 1940 . I det store militære bildet valgte tyskerne å ødelegge byen og havnelagere slik at engelksmennene ikke kunne bruke stedet. Store engelske flåtestyrker var på vei fra England mot Møre og Romsdal. 
allan

Her brenner det voldsomt på Kirklandet. To tre fly holdt på dagtid i 4 dager på å hive brannbomber med i byen. Folk rømte til nabobygdene. Bildet er tatt av tyske fallskjermjegere som var tatt til fange på Dombås og plassert i Middelskolen og senere i Allenengen skole noen timer da også taket der tok fyr.  Fangene 133 i tallet var bevoktet av 145 norske militære. 767 bygninger strøk med . Tilsammen 6 innbyggere omkom under bombingen og følgene av det.