solva

Arbeidsbåten " Fosnasund" leveres i dag  til Abyss som er en av Norges ledende serviceleverandører som har hovedkontor i Kristiansund. Båten ble sjøsatt 16.februar og en hektisk periode med ferdigstillelse begynte ved Salthammer verft som er Norges eldste skipsverft. Emil Brandvik fra Averøy er fartøysjef ombord.( Foto: Gunn Elin Solvang)

 

Solv 3

Fra  brua på den flotte arbeidsbåten.Abyss begynner å få en imponerende bra flåte. ( Foto: Gunne Elin Solvang)

sølv 2

Kake hører selvsagt med på slike representasjoner av nybygg .  I Laks artikkel om båten  ( Foto:Gunn Elin Solvang)