pors

To store biler med kamera og droner i lufta ved 16 tiden  utpå Atlanterhavsveien. Lucid stod det på bakluka. Sjelden å se filmfolk i aksjon i slikt snøvær .( BN)

brukk

Stor flott bil dronefilmes på AH veien. Snøvær kan bli spetakulære opptak. Lucid er et luxuxmerke og er relativt nytt i Norge.  BILNYTT ( Foto: Boa / BN)
utfor

Utfordrene nok for filmutstyr ute ved  bruene i dag. ( BN)