1900 d

Glimt fra Vågekaia for 123 år siden. Mye er skjedd siden da som bybrann og ombygginger av kaia her. Til høyre den såkalte Børstrappa som er borte i dag. Møre Fylke ruteselskap sin " Kvernes" ligger ved kaia samt bergenske dampskipsselskap " Deneb" lenger bort. I forgrunnen brannvesenets " Slukk 1" Ellers skimtes forrentingsnavn som Gjertsen, Marsteen,Eriksen , Omsund og andre her på kaia. ( Foto: Mittet & Co)