1000 a

Gule " Bergsund" i Kristiansund. Garn og linebåt fra Harøy på Romsdalskysten. 10,98 meter lang og 5.4 meter bred. Levert 2012 til Bergsund  kystfiske A/S. ( Foto: Leif M. Andersen)
1000 b

" Nesejenta" av Mandal. Bygd i 2011. Skrog bygget i Polen og utstyrt i Danmark. Garnbåt. Rederi er Nesefisk AS, Spangereid. Det er per i dag 12 personer som har tilknytning til båten, og når fartøyet er på torskefiske, er mannskapet på 8 personer. Søndag er båten 4o km nord av Bud i Romsdal. ( Foto: Leif M. Andersen)

1000 ro senja

Nye brønnbåten  "Ro Senja" fra Ålesund  levert i januar 2023 fra Larsnes Mek. verksted på Sunnmøre.  På grunn av økning i corona-pandemien i slutten av 2021 og krigen i Ukraina ble skroget 2-3 mnd. forsinket fra skrogverftet. Er i Aure på oppdrag søndag.( Foto: Leif M. Andersen)