Fugløya var planlagt innlemmet i en utbygging av industriområdet på Husøya i Bolga .  Øya ble etter en folkeaksjon i  Frei kommune, kåret til kulturminne for kommunen i kulturminneåret 1997 og ble samtidig fredet. Med nye monsterutbyggingsplaner vestover fra Husøya mot Vadsteinsvika ser det ut til at Fugløya er reddet.
fugloeyen

Fugløya har vært den viktigste hekkeplassen for fiskemåker og terner gjennom historien. De to fastboende fiskere flyttet herfra i 2003. Hovedhuset brant i 2018. Ellers et fredet kulturminne et steinkast fra asfaltverk og steinbrudd. ( BN foto) FUGLØYA 2011