Funnet av en bunker med et tysk våpensystem i 1991 under jorden i sentrum i Kristiansund var det store planer for. Ingen ting skjedde; Forsvarsmuseet sendte visst noen liter konserveringsolje som skulle sprøytes på disse særegne  konstruksjonene. Nå er det ikke greit å ta ut dette svære krigssystemet under en privatbolig. Nå er det avlåst og den 60 cm lille inngangshullet i en mur er det luke over. 
1944

Spesialhistorikere fra Nederland; f.v. Peter Heijkoop,Roy de Bruijn og Jørn  Nikolaysen fra Rustkammeret i Trondheim på studietur  av forsvarsanlegg i Kristiansund i 2008. Her fra laderommet med magasiner til automatisk bombekaster MGW M 19. Historikere fra flere land har vært her på studietur. Og slik ruster alt ned til jord. ( Arkiv BN)   UNDER JORDEN I KRISTIANSUND