hom_z

Det er hekketid for sjøfugl og andre. BN var en liten svipptur på land på Fugløya mellom Bolga og Nordlandet i dag. Det har vært stille om utbyggingsplaner her en stund nå.
hom_1
Canadagås på reiret på innsiden av Fugløya.
hom_2
Ærfuglen har også lagt egg.
hom_3
Svanen har brukt det samme reiret som i fjor.
hom_4
Hettemåsen var det noen par av på øya i år også.
hom_5
En grågås stikker av .
hom_6
Oppe på øya et stykke har det foregått en real kamp av noe slag. Mink ? Det er forøvrig bestemt at det skal settes ut minkfeller her, men vi observerte ingen mink her i dag.
hom_7
Noe merkelig på berget her. Grågåsunger følger en canadagås.
hom_8
Til slutt endte det godt da grågåsa fikk styr på ungene.
hom_9
Fugløya ligger litt over en kilometer fra Vestbase og er en gammel bosetning som drev med klippfisktilvirkning på bergene.
hom_10
Et par hundre meter på andre siden ligger Bolga Industriområde.
hom_121
Fugløya sett fra luften. Det hadde vel vært enkelt å legge alt under betong og lage kaiområde av hele øya. Om den ble vernet i fjor er vi usikre på. (Foto: Steve Kalvøy)