heg_zz

Mange som har vært og sett arbeidene som er gjort i landskapet i forbindelse med utvidelsen av flyplassen til litt over 2000 meter er imponert. Rullebaneutvidelsen skal være klar på våren 2013.
heg_1
Hæhre Entrepenør fra Vikersund holder på med det siste laget stein i den enorme fyllingen som har radert ut Gløsvågdalen for evig og alltid.

heg_2
Store steinfyllinger blir fylt over med jord. Her fra området ved øvelsesplassen til havaritjenesten til Avinor. En gang blir det en fin grønn bakke denne steinfyllingen. Positivt at 1970 steinfyllingsyndromet har tatt slutt.