kv harstad

KV Harstad er på patrulje i Nordsjøen for tiden. Kystvaktens fartøy er på sjøen både innaskjærs og utaskjærs for å vokte norske interesser og verdier gjennom hele julehøytiden og inn i det nye året.( Foto:  Kystvakten)