Den 12.desember gikk Håkon Bloch bort etter en tids sykdom. Han var en samfunnsengasjert legende på mange måter, dyktig på mange felt . Under bisettelsen ble det opplest en veldig fin tale om Håkons  virke som hans to sønner hadde skrevet-. Det var minnestund i Røde Kors huset på Goma etter bisettelsen. For Brunsvikanet begynte Håkon Bloch å fotografere og jobbe i 2006.  Han var stadig på farten , og fikk med seg det som foregikk på byen. 

haak

Røde kors hjelpekorps stod æresvakt under bisettelsen 22.desember. Kapellet var stappfullt av slekt og venner som ville vise Håkon Bloch den siste ære.( BN foto)

haak 2

Håkon Bloch i kjent stil med loddsalg på 17 .mai for Hjelpekorpset . Bildet er fra 2009, og da hadde han solgt lodder og vært medlem i 41år. Han har gjort en stor innsats for denne frivillige organisasjonen her i byen.  ( Arkiv BN)

haak 33

Mannskapet i Brunsvikanet i 2014. Fra venstre Magnar Heggeset , Bjørn Ove Angvik og Håkon Bloch som forlot oss alle rett før jul, Det har vært en artig men hektisk tid siden oppstarten , Og  Herr unge  Bloch som han likte å kalle seg når han ringte spedde på med de fanastiske historier nå og da. Men en ting meddelte han: Han hadde aldri fått seg et slag over kjeften, men han hadde også aldri gitt bort noe slikt. Vi vil savne denne humørfylte karen. Fred over ditt minne Håkon Bloch.