astrup

Her et bilde av den mest falleferdige brygge i Kristiansund pr. juletider 2022. Det er Williamsenbrygga i Strandgata 60 på Gomalandet, opprinnelig bygd i 1909 av Ludvig Williamsen fisketilvirkerfirma. Brygga har hatt flere eiere , der siste er Kristiansund Fiskeindustri fra 1997. Brygga er ødelagt innvendig og er avstengt. En søknad til kommunen om å rive den er ikke besvart ett og et halvt år etter forespørselen sår å lese i historiekalenderen til Norsk skipsfartshistorisk selskap  Nordmøre.  Bilde fra 1955 .( Foto: Nordmøre Museum)

goma baad

Her Williamsenbrygga i 2018. ( BN foto) 
goma b

Foto  innvendig fra i 2008 viser forfallet på nært hold.(BN)