melø

Et foto fra begynnelsen av 1960 tallet fra Meløya på Goma. Den grå brygga her  tok fyr rundt 1978. Over til Skorpa var det en gangbru laget av jern, men det ble laget fylling og bilvei dit rundt 1945. Meløya fikk bru for biler i 1939, og ny moderne bru i 2018. Ellers ser vi minkoppdrett her også. På lsutten av 1970 tallet ble det lagt ut tomter til eneboliger her oppe ved veien. ( Nasjonalbiblioteket)