Oppe på fortet på Vevang har en representant for Rustkammeret i Trøndelag for en tid siden  vært og sett etter en bombekasterstilling i tillegg til de to andre, men var vanskelig å finne. Den kom vi tilfeldig over i løpet av torsdagen i festningsområdet.
bomb 1

Her blandt gress og kratt dukket det opp et lite hull som ved nærmere undersøkelse var denne BK stillingen.(BN)

bomb 65

BNs Bjørn O. Angvik ved inngangen som var i forbindelse med et nedgrodd skyttergravsystem oppe på festningsområdet. ( Foto: privat)
bomb 2
Inne i det litte rommet som var i god stand. Oppe på sokkelen her stod en 5 cm bombekaster . ( BN foto)

bomb 50
Slik så dette våpenet ut slik ; her uten bunker. Bombekasterne var en del av nærforsvaret og hadde en skuddtakt på 15-25 runder  i minuttet samt en rekkevidde på ca. 500 meter. Under siste verdenskrig falt det flere soldater etter bombekasterild enn fra gevær/ maskingeværild. 3 slik oppe på Vevang i tillegg til 5-6 Mg stillinger kunne være farlige greier . ( Foto: Bodø krigshistoriske museum))