Det norske Veritas – representert i Kristiansund allerede ved etableringen i 1864 Det norske Veritas tidlige historie er basisen for foredraget av Torbjørn Jacobsen i Skipshistorisk Selskap i Kristiansund torsdag kveld.
Det var representanter for seks norske gjensidige skipsassuranseforeninger som i 1864 sto bak etableringen av Veritas, i en periode hvor skipsfarten i Norge fikk en oppblomstring. På dette tidspunktet var det i Kristiansund hjemmehørende hele 82 seilskip.

moete nnss

 
Ved etableringen var det 9 besiktigelsesmenn med base i de største byene fra Oslo til Kristiansund. Veritas sin tilstedeværelse i Kristiansund blir selvfølgelig vektlagt. Av ”trebesiktigelsesmændene” fra Kristiansund kan nevnes skipskaptein Johan T. Marstrand, havnefogd Otto Lous og John Børve, den siste kjent som bestyrer ved A/S Kristiansunds Baadbyggeri i en årrekke.¨ Allerede etter tre års drift ble det hevdet at sjøkapteinene klarte seg ute i verden kun med skipssertifikat fra Veritas. Selv om Veritas sin første ”Rules and Regulations”
stammet fra Lloyds, skulle det kun gå få år før regelverket fra Veritas var strengere enn Lloyds Register. At et lite land som Norge stilte opp med et eget selskap mot giganter som Lloyds Register, Bureau Veritas etc. er ganske unikt, og at det raskt ble anerkjent internasjonalt er imponerende. I dag er det internasjonale DNV GL et av verdens største klassifiseringsselskaper. Et nytt innholdsrikt møte i Skipshistorisk Selskap. Kveldens foredragsholder ble ansatt i Det norske Veritas i 1975, hvor han i mange år arbeidet internasjonalt. I perioden 1995 – 2013 var han stasjonsleder for Veritas i Kristiansund. Som vanlig er det fri entré for medlemmer som har sine kontingentforhold i orden.
Andre må betale kr. 100 for å følge møtet. Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter

klokken 19.