Her er et bilde fra 1925 ved Jonas Eriksen brygga i Vågen. Den var bygd i 1915  og var et vanlig sjøhus i 4 etasjer. Den  ble brukt til lager for salt som firmaet solgte videre til fiskeindustrien. Senere år ble det oppbevart byggevarer og annet her. 
orkild

Brygga er nå solgt til eiendomsutviklerfirma, og det har vært snakk om å rive og lage bolighus her. Skipet ved kaia er danske " Ørkild" bygd i 1906.  ( Foto: Anders Beer Wilse) 

jonasff

Her dampskipet " Ørkild"  som står opplyst forlist i 1960. ( Foto Musæet for Søfart, DK)