Fskeridirektoratet har deltatt på fellesaksjon i Vestland før hummerfisket åpner på lørdag. Dessverre fant de hummerteiner og ruser satt før sesongen er i gang, så her ble det anmeldelser og beslag. De  fortsetter med kontroller både i Vestland og Skagerrak fram mot 1.okt.
garis

Her noen som hadde redskap ut før starten, Det er nye regler i år med merking av både teine og blåse. ( Foto: Fiskeridirektoratet) REGLER OM HUMMERFISKE