campus sjø

Her fra Campus-tomta forleden da det var litt stor flo. Sjøen trenger langt opp i massene her. Tidligere var det havbunn .I steinalderen var det gjerne 25 meter under havnivå på stedet. Om det er vanskeligheter grunnet sjøvannet er ukjent. ( Foto. Boa/BN)