rew en

Rekebåten "Strandgutt" begynte å selge reker sent på onsdag og ble utsolgt i låpet av kvelden. Rekefangsten er trolig hentet utafor Nord-Trøndelag. Feltene i fjordene på Nordmøre er enten oppfisket eller ødelagt av kjemikalier fra oppdrett påstås det i fiskerikretser. ( Foto: Håkon Bloch)